Báo cáo vi phạm

QUY TRÌNH BÁO CÁO VI PHẠM BẢN QUYỀN

KKC Channel được xây dựng trên tiêu chí phục vụ cồng đồng, liên kết cộng đồng và luôn tôn trọng cộng đồng, luôn tuân thủ theo đúng pháp luật Việt Nam (bao gồm luật vi phạm bản quyền và sở hưu trí tuệ) Vì vậy, nếu bạn nhận thấy bất kỳ nội dung nào hoặc những link video nào do cộng đồng người dùng  KKC Channel chia sẻ đang được phát hành thông qua website kkc.vn đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, xin vui lòng thông báo đến KKC Channel về việc vi phạm bản quyền trên, theo quy trình cụ thể đã được KKC Channel quy định dưới đây.

KKC Channel sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền và có các biện pháp cụ thể cho từng trường hợp theo quy định của Điều khoản sử dụng KKC Channel. Một tuyên bố thông báo vi phạm bản quyền phải được gởi các thông tin đầy đủ qua email:

Tiêu đề: Yêu cầu gỡ bỏ vi phạm bản quyền phim ảnh

Để giúp KKC Channel có đầy đủ cơ sở pháp lý nhằm đáp ứng các yêu cầu của bạn, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:

  1. Chữ ký thật của người người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu của một sản phẩm độc quyền.
  2. Mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm (bao gồm các công văn hoặc giấy phép được phổ biến độc quyền trên Internet tại Việt Nam)
  3. Mô tả về nơi và các tài liệu mà bạn cho là vi phạm nằm trên các Website kkc.vn đủ để cho phép KKC Channel xác định vị trí tài liệu đó. (Link nội dung)
  4. Thông tin liên hệ của bạn như địa chỉ, số điện thoại, email để KKC Channel có thể liên hệ với bạn.

Bạn tin tưởng rằng bạn là người đại diện nội dung bản quyền hợp pháp tại Việt Nam và KKC Channel đang vi phạm luật sở hữu trí tuệ. Bạn tin tưởng rằng các thông tin trong thông báo của bạn là hoàn toàn chính xác và bạn sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

KKC Channel luôn hoan nghênh chào đón mọi sự đóng góp ý kiến của các bạn và luôn có chính sách để chấm dứt những thông báo vi phạm bản quyền sai sự thật.

Email: info@kkc.vn

Trân trọng.