Chính sách riêng tư

KKC Channel tôn trọng và luôn bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chính sách Bảo vệ quyền riêng tư này nhằm giải quyết những thông tin nhận biết cá nhân (sau đây gọi là "Dữ liệu") có thể được chúng tôi thu thập. Chính sách Bảo vệ quyền riêng tư này không áp dụng đối với những bên tham gia mà chúng tôi không kiểm soát hoặc những người không phải là thành viên của cộng đồng KKC Channel. Xin vui lòng dành chút thời gian đọc kỹ Điều khoản sử dụng KKC Channel để hiểu rõ hơn về các hành vi được phép và không được phép thực hiện tại hệ thống KKC Channel.

Thu thập Dữ liệu

Quy trình đăng ký của chúng tôi chỉ yêu cầu một thông tin nhận dạng người dùng không bị trùng lặp (user ID) và mật khẩu. Việc cung cấp những thông tin khác cho chúng tôi hay không tùy thuộc vào quyết định của bạn. Vui lòng lưu ý rằng user ID hoặc những thông tin bạn cung cấp có thể chứa tên thật hoặc những thông tin cá nhân và vì vậy có thể xuất hiện trên website KKC Channel.

Cũng giống như nhiều website khác, chúng tôi có thể tự động ghi nhận những thông tin chung nằm trong các tập tin trên máy chủ của chúng tôi như địa chỉ IP của bạn hoặc thông tin cookie.

Sử dụng Dữ liệu

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng để Dữ liệu của bạn không bị các bên thứ ba khai thác, ngoại trừ các trường hợp

  1. Được quy định khác trong bản Chính sách Bảo vệ Riêng tư này;
  2. Chúng tôi được bạn chấp thuận, như đồng ý hoặc chấm dứt chia sẻ dữ liệu;
  3. Một dịch vụ do website của chúng tôi cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp;
  4. Theo các quy trình hành pháp hoặc luật pháp;
  5. Chúng tôi phát hiện việc bạn sử dụng website này vi phạm Chính sách riêng tư này, Điều khoản sử dụng KKC Channel hoặc các hướng dẫn sử dụng khác do chúng tôi đặt ra nhằm bảo vệ quyền lợi và/hoặc tài sản hợp pháp của mình;
  6. Website này được mua bởi một bên thứ ba và họ tiếp tục sử dụng Dữ liệu theo cách thức mà chúng tôi đã quy định trong bản Chính sách Bảo vệ Riêng tư này. Trong trường hợp bạn sử dụng liên kết trên site của chúng tôi để truy cập các website khác, đề nghị bạn đọc kỹ các chính sách bảo vệ sự riêng tư trên các website đó.

Cũng như nhiều website khác, chúng tôi thiết lập và sử dụng cookie để tìm hiểu thêm về cách bạn tương tác với nội dung của chúng tôi và giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn khi ghé thăm website của chúng tôi, cũng như duy trì thiết lập cá nhân của bạn... Website của chúng tôi có thể đăng quảng cáo, và trong trường hợp đó có thể thiết lập và truy cập các cookie trên máy tính của bạn và phụ thuộc vào chính sách bảo vệ sự riêng tư của các bên cung cấp quảng cáo. Tuy nhiên, các công ty quảng cáo không được truy cập vào cookie của chúng tôi. Những công ty đó thường sử dụng các đoạn mã riêng để theo dõi số lượt truy cập của bạn đến website của chúng tôi.

Biên tập lại hoặc xóa thông tin Tài khoản

KKC Channel cung cấp thêm tính năng biên tập thông tin trong tài khoản cá nhân thông qua trang chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể yêu cầu xóa bỏ tài khoản của bạn bằng cách liên hệ theo địa chỉ info@kkc.vn. Nội dung hoặc các dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi không nằm trong tài khoản cá nhân của bạn, chẳng hạn các bài viết (post) trên diễn đàn, có thể tiếp tục nằm trên website của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của bạn đã bị xóa. Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng KKC Channel để có thêm thông tin.

Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản của bản Chính sách bảo vệ quyền riêng tư này cho phù hợp với điều kiện thực tế. Chúng tôi sẽ thông báo về những thay đổi lớn bằng cách đặt thông báo trên site của chúng tôi và được đặt trong thiết lập người dùng của bạn.

Từ chối bảo đảm

Mặc dù Chính sách bảo vệ riêng tư đặt ra những tiêu chuẩn về Dữ liệu và chúng tôi luôn cố gắng hết mình để đáp ứng, chúng tôi không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi có thể dẫn đến việc Dữ liệu bị tiết lộ. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm Dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.

Sự đồng ý của bạn

Khi tham gia vào cộng đồng chia sẽ phim của KKC Channel, bạn mặc nhiên chấp nhận điều khoản trong Chính sách bảo vệ quyền riêng tư này. Muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ info@kkc.vn. Chúng tôi hoạt động hoàn toàn trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam và cam kết tuân thủ các pháp chế của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam . Các điều khoản trên là phù hợp với luật pháp hiện hành và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dùng trên cộng đồng KKC Channel.

Thông tin liên hệ

Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách bảo vệ sự iêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ info@kkc.vn.