Chuyện làm đẹp | Tập 1: Dầu dừa

Các tập phim sitcom “Chuyện làm đẹp” sẽ giúp khán giả có cái nhìn toàn diện, đúng đắn hơn, tích cực hơn về lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ. Chương trình cũng giúp khán giả hiểu được cái đẹp tự nhiên hay cái đẹp do thẩm mỹ thì vẫn luôn cần phải bảo vệ, gìn giữ, chăm sóc để cái đẹp đó ở lại lâu dài hơn, thậm chí vĩnh cửu.