Chuyện từ những con đường - Đường Nơ Trang Long

Đường Nơ Trang Long nằm trên địa bàn các phường 7, 12, 13,14 quận Bình Thạnh. Bắt đầu từ nút giao với đường Phan Đăng Lưu và kết thúc tại nút giao với đường Bình Lợi, tổng chiều dài 2.200m, lộ giới 30m.Đường này, lúc đầu mang tên Avenue de l’Inspection, năm 1955 đặt tên là Chi Lăng. Ngày 14-8-1955, đổi thành tên Nơ Trang Long.

Chương trình: Chuyện từ những con đường

Mỗi tập là một hành trình đi qua những con đường khắp Thành phố Hồ Chí Minh. Là những trải nghiệm về một con đường lịch sử, một góc phố thân quen, một khu chợ ẩm thực, một con người rất Sài Gòn...