Đường Phan Huy Ích: con đường đổi mới

Chương trình: Chuyện từ những con đường

Mỗi tập là một hành trình đi qua những con đường khắp Thành phố Hồ Chí Minh. Là những trải nghiệm về một con đường lịch sử, một góc phố thân quen, một khu chợ ẩm thực, một con người rất Sài Gòn...