Ê kíp Bạn muốn hẹn hò vừa bất ngờ tiết lộ chi tiết chưa từng công bố về cặp đôi Long Sang