Giọng ca nhí nhảy vũ điệu cồng chiêng chất hơn cả Tóc Tiên

Với mục tiêu có thể phát hiện, đào tạo và phát triển các tài năng nghệ thuật, công ty MBC, MCV cùng đài truyền hình ABC Nhật Bản đã hợp tác thực hiện dự án P336 - đào tạo nhóm nghệ sĩ toàn năng.