HOT: Jin Ju gây bất ngờ khi thể hiện cả khúc Yêu Anh của Miu Lê