Lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam - Thể thao hay sân khấu hài?