Người Khánh Hòa 3.0 | Tập 1: Du lịch với nhà container

Chương trình Người Khánh Hòa, cùng KKC tìm hiểu địa phương, văn hóa, đặc sản và con người Khánh Hòa.

Chủ đề: Du lịch với nhà container

- Khách mời: ông Lê Quang Trưởng,

- Sinh viên: Phan Đức Trí

- MC: Tú Trinh, MC Ngọc Huy

- Phát sóng vào lúc 21g00' Chủ Nhật (15/01/2016)

- Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa - KTV.