Người Khánh Hòa | Tập 6: Nhạc sĩ Hồ Văn Thành

Chương trình Người Khánh Hòa, cùng KKC tìm hiểu địa phương, văn hóa, đặc sản và con người Khánh Hòa.

- Khách mời: Nhạc sĩ Hồ Văn Thành

- MC: Tú Trinh

- Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa - KTV.