Nhà đất Việt: Tập 53 | Dự án căn hộ Dragon Hill - Bất động sản thế giới

Nhà đất Việt: Tập 53 – Dự án căn hộ Dragon Hill - Bất động sản thế giới

1. Bán nhà Dĩ An - Bình Dương

2. Bán nhà đường Hoàng Quốc Việt- Q7

3. Bán nhà Bình Dương

4. Dự án căn hộ Dragon Hill

5. Dự án căn hộ The Florita

6. Nội thất