Sherlock Holmes thế giới thật đã đến và gây chấn động America's Got Talent

Tại America's Got Talent 2017 Colin Cloud đã phán đoán chính xác đến từng chi tiết, làm cho cả trường quanh ngỡ ngàng và thán phục!