Thor phiên bản đời thực

Nâng được búa thần 450kg, anh ấy đã chính thức trở thành Thor phiên bản đời thực