Tự giới thiệu - Công ty Truyền thông KKC

KKC Communication's TVI

Công ty Truyền thông KKC hoạt động chính ở các lĩnh vực sản xuất các chương trình truyền hình, media booking, truyền thông, quảng cáo và tổ chức sự kiện . Với sự sáng tạo không ngừng, chu đáo và tinh tế trong từng kế hoạch, chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường trong và ngoài nước. KKC Communication specializes in Sreen Production, Media Booking, Communication, Advertising, Events. With our creativity, elaborateness and subtlety in each specific plan, we do more to expand our brand in local market as well as overseas.

Click the link below to know who we are!