Người Khánh Hòa 3.0 | Tập 5: Khởi nghiệp đổi mới & sáng tạo

Chương trình Người Khánh Hòa, cùng KKC tìm hiểu địa phương, văn hóa, đặc sản và con người Khánh Hòa.

Chủ đề: Kết nối đồng hương

- Khách mời: Nguyễn Cảnh Hiền, Nguyễn Vĩnh Hạo

- MC: Tú Trinh

- Phát sóng vào lúc 21g00' Chủ Nhật (12/02/2016)

- Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa - KTV.