Người Khánh Hòa 3.0 | Tập 8: Ẩm thực Khánh Hòa tại TP.HCM

Chủ đề: Ẩm thực Khánh Hòa tại TP.HCM

- Khách mời: Phạm Đình Thái, Nguyễn Hoàng Anh, Trần Anh Việt, Nguyễn Thị Ngọc Diệp

- MC: Tú Trinh

- Phát sóng vào lúc 21g00' Chủ Nhật (05/02/2016)

- Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa - KTV.